Saturday, November 10, 2012

soal soal fisika UN

soal-soal ini saya kumpulkan dari soal-soal UN untuk siswa SMA semoga bermanfaat

Fisika Modern 

IKATAN ATOM

01. EBTANAS-02-45 Zat padat dibentuk dari atom-atom dengan susunan teratur. Keteraturan pada jarak panjang tidak pernah didapatkan pada …
A. es
B. garam dapur
C. tembaga
D. plastik
E. intan
02. EBTANAS-02-44 Di bawah ini beberapa pernyataan yang berkaitan dengan ikatan ionik:
  1. pada ikatan ionik terdapat gaya elektrostatik
  2. ikatan antara atom-atom yang mudah menerima dan melepaskan elektron
  3. terjadi antar atom-atom stabilPernyataan yang benar adalah …
A. (1) saja
B. (2) saja
C. (1) dan (2)
D. (1) dan (3)
E. (2) dan (3)
03. UAN-03-37 Atom Li dan atom F dapat mengadakan ikatan dan membentuk molekul LiF dari pengaruh gaya elektrostatik. Ikatan semacam ini disebut …
A. ikatan ionik
B. ikatan kovalen
C. ikatan logam
D. ikatan van der waals
E. ikatan kovalen dan ionik
04. EBTANAS-00-49 Ikatan antar atom dengan pemakaian bersama sejumlah elektron pada kulit terluar atom-atom penyusun disebut …
A. ikatan van der Waals
B. ikatan ionik
C. ikatan kovalen
D. ikatan logam
E. ikatan hidrogen
05. EBTANAS-93-47 Pemakaian sepasang elektron atau lebih secara bersama oleh dua atom disebut ikatan …
A. ionik
B. kovalen
C. van der Waals
D. logam
E. hidrogen


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...